Guide för säsongsfiske

Sveriges vatten bjuder på fiskelyckan året om men på grund av landets olika årstider skiljer sig fisket på många sätt åt. Man fiskar olika arter under olika perioder, använde annan utrustning under de olika årstiderna och självklart så påverkar också fiskarnas lektid fiskelyckan.

Lektiden hos fiskar är väldigt olika men de flesta leker under vinter och vår. Under denna period äter fisken väldigt lite eller ingenting alls och det resulterar i att fiskköttet blir betydligt magrare och av sämre kvalité. Det skiljer sig så klart också från fisk till fisk. Rödspättan till exempel förlorar mer än 50% av sitt kött jämfört med fiskar som liknar rödspättan och sej vars kött inte påverkas alls under lektiden.

  • Våren

Under tidiga våren lekar många fiskar och därför bör man vara eftertänksam över när och var man fiskar. Lax är en av de fiskarter som börja nappa under våren och bringar fiskelyckan ända fram till sen höst. Regnbågen är en annan fisk som nappar året runt men framförallt under våren och hösten i skärgården.

  • Sommar

Abborre finns att fiska året om men har sin lektid i maj. Därför är högsäsongen för abborren framför allt under sommarens varmaste månader.

Röding nappar både under ispimpel i vintertid men också under sommartiderna.

  • Höst

Fiskesäsongen är utan tvekan som bäst under sensommar och hösten. Under skymning och tidig morgon går flera fisksorter ut på jakt och därför är chansen större att få något på kroken. Gädda, harr och brax är aktiva och nappar flitigt under hösten.

  • Vinter

Pimpelfiske blir allt mer populärt under vintersäsongen. Men vilka arter kan man förvänta sig nappa i kylan? Havsöring trivs bäst när vattnet är kallt och därför kan man förvänta sig att de nappar när temperaturen ligger runt fyra till åtta grader. Det vill säga att störst chans är under vinter och tidig vårsäsongen.

Gädda, gös och abborre kan man fiska i princip året om. Dock bör man undvika att fiska under fiskens lektid och det räcker med att vattnet bara är några grader varmt när de börjar leka. Uppmärksamma därför var du fiskar när du fiskar under vintersäsongen.