Allemansrätten & fiskekort

Tack vare allemansrätten finns rättigheter till att, tillfälligt och hänsynsfullt, passera någon annans mark på vägen till ett fiskevatten. Det ger också rättigheter att fiska i Sveriges fem största sjöar; Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Vättern och Vänern. Men vad gäller vid de andra sjöarna och vattendragen?

Allemansrätten skapar friheten att ta del av vår natur. Du får till exempel tälta på någon annans mark, plocka blommor, åka båt, bada och du får också använda bryggor som ligger utanför någon annans tomt. Men faktum är att varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten och därför är det viktigt att veta vad som gäller i den sjö du befinner dig vid.

Jämfört med jakt så skiljer sig fiske en hel del år. I fiske behöver du ingen licens för att utöva det men däremot behöver du ett fiskekort. Fiskekort ger dig rätten till att fiska i sjöar och vattendrag som är enskilt ägda och tillhör fastighetsägaren. Det funkar som ett avtal mellan dig och den som äger sjön/vattendraget under en kortare period.

Fiskekort kan man vanligtvis köpa via ett ombud i närheten eller direkt av markägaren. När man köper fiskekortet medföljer även ett antal regler som är en del av avtalet mellan dig och markägaren. Från år 2011 är det också olagligt att bryta mot någon av dessa regler och fvo, fiskevårdsområdena, har då rätt att ta ut en kontrollavgift om så är fallet.

Bestämmelserna i avtalen är till för att skydda vårt fiskebestånd och är därför viktiga att följa. Det finns också sjöar/vattendrag som är skyddade och där det är helt förbjudet att fiska under en period. Detta kan vara med anledning av att fiskarna har minskat under senaste tiden. Ta därför alltid reda på var du får fiska och vilka regler som gäller innan du ger dig ut, samt hos vem eller var du får tag i fiskekort för den platsen.