Flugfiskespöts uppbyggnad och komponenter

Som man kan räkna ut av namnet så används flugfiskespö till just flugfiske. Flugfiske handlar om olika detaljer. Det är många av fiskarna som lägger ner mycket tid i sitt fiske. Flugfiskespön finns i de olika varianterna enhandspö, tvåhandsspö eller som hybrid switch. Dessa spön finns även i flera olika längder.

De traditionella spöna delas in efter kastvikt, detta gäller ej för flugfiskespö som istället delas in i klasser. Desto högre klassen är på ett spö desto kraftigare är spöet och desto kraftigare är klingan på det. Man kan alltid hitta finansiering på www.snabbalån.net.

Flugfiske används oftast från land i strömmande vatten men det är även vanligt att det används längst med kusten. Flugspöet skiljer sig dessutom en del från andra spön.

Klinga

Klingan är själva ryggraden i spöet. Den är tillverkad av en blandning av olika material även kallat grafitmaterial. Detta material skapar större möjligheter för tillverkning av spö av olika karaktärer.

Spöaktion

Detta är fiskespöets inbyggda egenskaper, eller hur det reagerar vid användning. Det finns olika aktioner i flugfiske.

  • Bottenaktion: Väldigt långsam linbåge, flugfiskespö som böjer sig i hela sin längd.
  • Helaktion: Långsam linbåge där spöets övre del böjer.
  • Medelaktion: Medelsnabb linbåge där spöets översta tredjedel böjs.
  • Toppaktion: Snabb linbåge där bara den översta fjärdedelen av spöt böjs.

Spölängd

Beroende på vilket fiske man ska fiska så krävs det olika längd på spön. Det fiske som kräver längre kast brukar även kräva längre spö. Om man fiskar från en båt så räcker ett kortare spö. Spönas längd mäts i fot. Många spön har namn efter sin längd.