Har du bestämt dig för att pröva havsfiske? Att fiska i havet kan innebära betydligt större fångster än i sötvatten och anses därför vara det mest teknikkrävande, och kanske det mest spännande fiskesättet. Havet erbjuder större variationer